Έμπειροι Επιστήμονες και Ιατρικό Προσωπικό

Πιστεύουμε στην ομαδική δουλειά, στην καλή συνεργασία και τη συνεχή εξέλιξη. Η ιατρική μας ομάδα αποτελείται από 17 επιστήμονες -γιατρούς, εμβρυολόγους, γενετιστές- καθώς και από ένα δίκτυο συνεργατών γιατρών από όλες τις ειδικότητες.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Δρ. Γεωργίου Τάκης

Γυναικολόγος- Μαιευτήρας

Δρ. Ντόντου Ζωή

Γυναικολόγος- Μαιευτήρας

Δρ. Ζωττής Νίκος

Γυναικολόγος- Μαιευτήρας

Δρ. Πίττα Χρυσάνθου Ανθή

Γυναικολόγος- Μαιευτήρας

Δρ. Σωκράτους Αντώνης

Γυναικολόγος- Μαιευτήρας

Δρ. Φρακάλα Σοφία

Γυναικολόγος- Μαιευτήρας

Δρ. Τρομπούκης Παντελής

Γυναικολόγος- Μαιευτήρας, Με Εξειδίκευση στην ενδοσκοπική χειρουργική

Δρ. Μελικίδου Μαίρη

Γυναικολόγος- Μαιευτήρας

Δρ. Γρηγορίου Αυγή

Αναισθησιολόγος

Δρ. Φωτης Γεροσίμου

Αναισθησιολόγος

Δρ. Γεωργίου Τάκης

Γυναικολόγος- Μαιευτήρας

Δρ. Ντόντου Ζωή

Γυναικολόγος- Μαιευτήρας

Δρ. Ζωττής Νίκος

Γυναικολόγος- Μαιευτήρας

Δρ. Πίττα Χρυσάνθου Ανθή

Γυναικολόγος- Μαιευτήρας

Δρ. Σωκράτους Αντώνης

Γυναικολόγος- Μαιευτήρας

Δρ. Φρακάλα Σοφία

Γυναικολόγος- Μαιευτήρας

Δρ. Τρομπούκης Παντελής

Γυναικολόγος- Μαιευτήρας, Με Εξειδίκευση στην ενδοσκοπική χειρουργική

Δρ. Μελικίδου Μαίρη

Γυναικολόγος- Μαιευτήρας

Δρ. Γρηγορίου Αυγή

Αναισθησιολόγος

Δρ. Φωτης Γεροσίμου

Αναισθησιολόγος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΉΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉΣ

ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ