|  
   
   
   
   
        
 
 

Εναι μα διαδικασα, η οποα μπορε να βοηθσει στο σχηματισμ του σματος αφαιρντας το λπος που δεν επιθυμομε απο συγκεκριμνες περιοχς συμπεριλαμβνοντας την κοιλιακ χρα, τους γοφος, γλουτος, μηρος, γνατα, μπρτσα, σαγνι, μγουλα και λαιμ. Κατ τη διρκεια περασμνων δεκαετιν, η λιποαναρρφηση, που εναι επσης γνωστ και ως λιποπλαστικ, χει ωφεληθε απο πολλαπλς νες βελτισεις.

 

Σμερα νας αριθμς νων τεχνικν και η τεχνικ της Λιζερ Lipolisis, βοηθον τους πλαστικος χειρουργος να δσουν στους επιλεγμνους ασθενες τους πιο στοχευμνα αποτελσματα και με λιγτερο χρνο ανρρωσης. Αν και καμα μθοδος λιποαναρρφησης δεν εναι υποκατστατο της δαιτας και της σκησης, μπορε να αφαιρσει απο τις επμονες περιοχς το λπος, το οποο δεν ανταποκρνεται σε κλασικς μεθδους απλειας βρους.

 

Εν σκεφτσαστε τη λιποαναρρφηση, με αυτ το κεμενο θα σας δοθον πληροφορες για μα βασικ κατανηση της διαδικασας- για το πο μπορε να βοηθσει, πς πραγματοποιεται και για το πς μπορε να δεχνετε και να αισθνεστε μετ το χειρουργεο. Δεν θα απαντσει φυσικ σε λες σας τις απορες, καθς πολλ εξαρτνται απο την κθε μεμονωμνη περπτωσ σας. Παρακαλ, κανονστε να ραντεβο με τον πλαστικ χειρουργ Δρ. Ανδρα Ιωαννδη για περισστερες λεπτομρειες για τη διαδικασα.

 

Οι καλτεροι υποψφιοι για λιποαναρρφηση


Για να εσαστε κατλληλος υποψφιος για κτι ττοιο θα πρπει να χετε ρεαλιστικς προσδοκες σχετικ με το τι μπορε να κνει για εσς η διαδικασα. Εναι σημαντικ να κατανοσετε τι η λιποαναρρφηση μπορε να βελτισει την εμφνιση και την αυτοπεποθησ σας, αλλ δεν θα αλλξει απαρατητα τη συμπεριφορ των λλων ανθρπων απναντ σας. Πριν αποφασσετε να κνετε το χειρουργεο, σκεφτετε προσεχτικ τις προσδοκες σας και συζητστε γι' αυτς μαζ με τον Δρ. Ανδρα Ιωαννδη.

 

Οι καλτεροι υποψφιοι για λιποαναρρφηση εναι νθρωποι με φυσιολογικ βρος, ελαστικ και σφιχτ δρμα, οι οποοι διαθτουν ποσοστ περιττο λπους σε συγκεκριμνες περιοχς. Θα πρπει καταρχν να εσαστε σωματικ και ψυχολογικ σταθερο και ρεαλιστικο στις προσδοκες σας.

Η ηλικα σας παζει καθοριστικ ρλο, καθς ασθενες μεγαλτερης ηλικας σως χουν μεισει την ελαστικτητα του δρματος και να μην μπορον να επιτχουν το διο αποτλεσμα σε σχση με κποιον ασθεν μικρτερης ηλικας και με σφιχττερο δρμα.

 

Φυσικ με τη διαδικασα του Smartlipo-Lipolisis μπορομε να επιλσουμε και προβλματα χαλρωσης σε μεγαλτερες ηλικες.

 

Σχεδιζοντας το χειρουργεο σας


Κατ την πρτη σας επσκεψη, ο Δρ.Ιωαννδης θα αξιολογσει την υγεα σας, θα καθορσει τα σημεα εναπθεσης του λπους και την κατσταση, στην οποα βρσκεται το δρμα σας. Ο χειρουργς σας θα σας εξηγσει λες τις μεθδους που υπρχουν και εναι οι κατλληλες για εσς. Για παρδειγμα, εν πιστεετε τι θλετε μια λιποαναρρφηση στην κοιλιακ χρα, σως μθετε τι μα κοιλιοπλαστικ θα εναι πιο αποτελεσματικ στην περπτωσ σας και θα επιτχει τους στχους σας, κποιος συνδυασμς της παραδοσιακς μεθδου με καινοργιες τεχνικς θα εναι η καλτερη επιλογ για εσς.

 

Να εσαστε ειλικρινες με τον Δρ. Ανδρα Ιωαννδη ταν συζητσετε σχετικ με τις προσδοκες σας και να εσαστε σγουροι τι θα εναι ισξια ειλικρινς και εκενος μαζ σας, περιγρφοντς σας τη διαδικασα με λεπτομρειες και εξηγντας σας τους κινδνους και τους περιορισμος για κτι ττοιο.

 

Πο θα πραγματοποιηθε το χειρουργεο σας


Η λιποαναρρφηση πραγματοποιεται σε μα κλινικ νοσοκομεο, που οι ασθενες αντιμετωπζονται ως εξωτερικο, δηλαδ χωρς να υπρχει κποια διαμον, πως π.χ στις περιπτσεις μιας μικρο μεγθους λιποαναρρφηση που γνεται και για λγους κστους και εξυπηρτησης. Σε περιπτσεις μως που θα πρπει να αφαιρεθε μεγλη ποστητα λπους εν η λιποαναρρφηση πραγματοποιεται σε συνεργασα με λλες διαδικασες, η παραμον στο νοσοκομεο σως κριθε απαρατητη.

 

Η αναισθησα στη λιποαναρρφηση


Μεγλη ποικιλα τπων αναισθησας μπορον να χρησιμοποιηθον πνω στις διαδικασες της λιποαναρρφησης. Εσες μαζ με τον Δρ. Ανδρα Ιωαννδη θα επιλξετε τον τπο αναισθησας που θα παρχει τη μεγαλτερη ασφλεια και αποτελεσματικο επιπδου νεση του χειρουργο σας. Μνο σε περιπτσεις που χουν να κνουν με μικρ ποσοστ λπους περιορισμνου αριθμο σημεων του σματος η λιποαναρρφηση μπορε να πραγματοποιηθε κτω απο τοπικ αναισθησα, που μουδιζει μνο η περιοχ που θλουμε. Εν προτιμτε ββαια την τοπικ αναισθησα μπορε να συνοδεσει και να ενδοφλβιο ηρεμιστικ, στε να σας κρατσει πιο χαλαρ κατ τη διρκεια της διαδικασας. Γενικ αναισθησα θα εναι μια καλ επιλογ για πιο εκτεταμνες διαδικασες. νας τπος γενικς αναισθησας εναι η επισκηρδιος, που ο διος τπος χρησιμοποιεται συνθως και στους τοκετος.

 

Το χειρουργεο


Ο χρνος που απαιτεται για να ολοκληρωθε μα λιποαναρρφηση μπορε να ποικλει σημαντικ, αφο εξαρτται απο παργοντες που αφορον στο μγεθος της περιοχς, το ποσοστ του λπους που θα αφαιρεθε, τον τπο της αναισθησας και την τεχνικ που χρησιμοποιεται.

 

Υπρχουν αρκετς τεχνικς λιποαναρρφησης, οι οποες μπορε να χρησιμοποιηθον για να διευκολνουν τη διαδικασα και να βελτισουν το αποτλεσμα.

Η λιποαναρρφηση εναι μα διαδικασα, στην οποα στοχευμνα σημεα εναπθεσης λπους αφαιρονται, στε να αναδιαμορφσει το περγραμμα του σματος σε μα και περισστερες περιοχς. Μσα απο μα μικρ τομ, νας στενς σωλνας κνουλα τοποθετεται και χρησιμοποιεται σαν ''σκοπα" στο στρμμα λπους που βρσκεται βαθι κτω απο το δρμα. Η κνουλα στη συνχεια εισρχεται στην περιοχ στο στρμα λπους και διασπει τα κτταρα λπους, νω μετ τα ρουφει. ταν απο λες τις μερις χει θεραπευτε το πρβλημα, ττε ο χειροργος προχωρει στην επμενη περιοχ, δουλεοντας με ττοιο τρπο, στε να διατηρε τις τομς σο το δυνατν λιγτερο εμφανες.

 

Μαζ με την απλεια του λπους, αποβλλονται και υγρ, τα οποα εναι σημαντικ να αντικατασταθον κατα τη διρκεια της διαδικασας, στε να αποφγουμε το σοκ. Γι' αυτ το λγο οι ασθενες θα πρπει να παρακολουθονται προσεχτικ και να λαμβνουν ενδοφλβια υγρ, κατα τη διρκεια και αμσως μετ το χειρουργεο.

 

Ποικιλα τεχνικν


Η βασικ τεχνικ της λιποαναρρφησης, πως περιγρφεται παρακτω, χρησιμοποιεται σε λους τους ασθενες. μως καθς η διαδικασα εξελσσεται και αναπτσσεται, αρκετς καινοργιες μθοδοι χουν παρουσιαστε.

 

Η χοργηση υγρν, μα τεχνικ με την οποα διαποτζεται φρμακο στις περιοχς με λπος πριν την αφαρεσ του, εναι πολ διαδεδομνο τι χρησιμοποιεται απο τους πλαστικος χειροργους στις μρες μας. Το υγρ-να μεγμα απο ενδοφλβιο διλυμα λατος, λιδοκανη (μα τοπικ αναισθησα) και επινεφρνη (να φρμακο που συστλει τα αιμοφρα αγγεα)-βοηθει το λπος να αφαιρεθε πιο εκολα, μεινει την απλεια αματος και παρχει αναισθησα κατα τη διρκεια και μετ το χειρουργεο. Η χοργηση του υγρο βοηθει επσης στο να μειωθε το ποσοστ μελανισματος μετ το χειρουργεο.

Το ποσοστ του υγρο που χορηγεται ποικλει, ανλογα με την προτμηση του πλαστικο χειρουργο.

 

Μεγλες ποστητες του υγρο-μερικς φορς σο τρεις φορς το ποσοστ του λπους που θλουμε να αφαιρεθε-χορηγονται με την τεχνικ της "εγχσεως". Παρλα αυτ, επειδ το υγρ που χορηγεται περιχει επαρκ ποστητα αναισθητικο, δεν θα χρειαστε κποια περαιτρω αναισθησα. Το νομα της συγκεκριμνης τεχνικς προρχεται απο το πρξιμο και το σφξιμο που προκαλεται, ταν γεμζονται οι λιπαρο ιστο με το διλυμα.

Στη χρση υπερχων (Ultrasound-Assisted Lipoplasty-UAL) χρησιμοποιεται ειδικ κνουλα, η οποα παργει ultasonic ενργεια. Καθς περνει ανμεσα απο τις περιοχς του λπους, η ενργεια ανατινζει κατα κποιον τρπο τα τοιχματα των κυττρων του λπους, υγροποιντας τα. Στη συνχεια, το λπος αφαιρεται με την παραδοσιακ μθοδο της λιποαναρρφησης.

 

Οι UAL υπρηχοι χουν δεξει τι βελτινουν την αποτελεσματικτητα και την ευκολα, με την οποα γνεται λιποαναρρφηση στις ινδεις περιοχς του σματος, πως στο πνω μρος της πλτης στο ανδρικ μεγενθυμνο στθος. Επσης χρησιμοποιεται συχν σε δευτερογενες διαδικασες, ταν χρειζεται μγιστη ακρβεια. Γενικ οι υπρηχοι διαρκον περισστερο απ την παραδοσιακ μθοδο λιποαναρρφησης

 

Νετερες τεχνικς πνω στη λιποαναρρφηση


Χρησιμοποιντας την τεχνολογα των υπερχων μπορομε να υγροποισουμε τα κτταρα του λπους και να χουμε τη φιλοδοξα για ναν πιο αποδοτικ τρπο (μεγλων περιοχν) και χωρς κποιο εκτεταμνο τραμα, πως γνεται με την παραδοσιακ μθοδο λιποαναρρφησης (SAL). Ο Δρ. Ιωαννδης εφαρμζει επσης τους υπερχους εκτεταμνα, στε να ελγξει και να ελαχιστοποισει τα μεσα μεταγχειρουργικ προβλματα, πως το μελνιασμα, το οδημα, το πρξιμο και τσι να επιτχει την πιο γργορη ανρρωση. Τα τελευταα τσσερα, χρνια ο Δρ. Ανδρας Ιωαννδης εφαρμζει την τεχνικ του SmartLipo laser λιποδιλυσης για αντερα αισθητικ αποτελσματα.

 

Μετ το χειρουργεο σας


Για να μπορσουμε να ελγξετε το πρξιμο και να βοηθσουμε το δρμα σας να ταιριξει καλτερα στη νας σας σιλουτα, σως χρειαστε να τοποθετσουμε κποιους εφαρμοστος ελαστικος επιδσμους στις περιοχς που αναρρνουν για λγες εβδομδες. Ο γιατρς σας επσης θα σας συνταγογραφσει και κποια αντιβιοτικ, τσι στε να αναστελουμε οποιαδποτε μλυνση.

 

Μην περιμνετε να αισθνεστε υπροχα αμσως μετ το χειρουργεο. Καθς ακμα και αν πιστεετε τι οι τελευταες τεχνολογες μεινουν κποιες απ τις μετεγχειρητικς ενοχλσεις, μπορε να αισθνεστε ακμα κποιο πνο, μελνιασμα, πρξιμο, αιμορραγα και παροδικ μοδιασμα. Τα πιο πνω αντιμετωπζονται με πια αναλγητικ φαρμακευτικ αγωγ. Ο πνος μπορε να αντιμετωπιστε με φαρμακευτικ αγωγ απο τον χειρουργ σας, αν και σως να νιθετε ακμα κπως δσκαμπτος και πονεμνος για λγες μρες ακμα.

 

Εναι φυσιολογικ να αισθνεστε λγο αγχωμνος κατηφς τις μρες τις εβδομδες που ακολουθον μετ το χειρουργεο. Παρλα αυτ, αυτ το ασθημα θα αρχσει να υποχωρε ταν αρχζετε να δεχνετε και να νιθετε καλτερα.

 

Γυρνντας στην καθημεριντητα


Η θεραπεα εναι μα σταδιακ διαδικασα. Ο Δρ. Ιωαννδης σως σας πει να ξεκινσετε σο το δυνατν πιο σντομα να περπαττε, στε να μειωθε το πρξιμο και να βοηθσουμε να αποφευχθε η δημιουργα πξεως του αματος απο τα πδια. Θα αρχσετε να αισθνεστε καλτερα μετ απ δο-τσσερις μρες και θα μπορετε να επιστρψετε στη δουλει σε λγες μρες μετ το χειρουργεο. Τα ρμματα αφαιρονται απορροφονται απ μνα τους κατ την πρτη εβδομδα σε δκα μρες.

 

Οποιαδποτε ντονη δραστηριτητα πρπει να αποφευχθε για περπου να μνα, καθς το σμα σας συνεχζει να αναρρνει. Αν και το περισστερο μελνιασμα και πρξιμο συνθως εξαφανζεται μσα σε τρεις εβδομδες.

 

Θα ακολουθσουν συνεχμενες επισκψεις, για να παρακολουθε την εξλιξ σας και για να βλπει εν χρειζονται κποιες πρσθετες διαδικασες.

Εν χετε κποιο ασυνθιστο σμπτωμα μεταξ των επισκψεων- για παρδειγμα, υπερβολικ αιμορραγα ξαφνικ αξηση του πνου- χετε κποια ερτηση σχετικ με το τι δεν μπορετε να κνετε, καλστε αμσως τον γιατρ σας.

 

Η να σας εμφνιση


Θα δετε μα αξιοσημεωτη διαφορ στο σχμα του σματς σας αρκετ σντομα μετ το χειρουργεο σας. Ωστσο, η βελτωση θα γνει ακμα πιο εμφανς σχεδν μετ απ τσσερις με ξι εβδομδες, ταν το περισστερο απ το πρξιμο χει υποχωρσει. Μετ απ περπου τρεις μνες, οποιοδποτε επμονο ελαφρ πρξιμο συνθως εξαφανζεται και τσι θα γνει ορατ το τελικ περγραμμα του σματος.

Για καλτερα αποτελσματα χρησιμοποιομε Lower Power Laser και εξωτερικος υπρηχους μετ την επμβαση.

 

 

Ο Ιατρς
Δρ. Ιωαννδης Ανδρας
Πλαστικς Χειρουργς

 

 

 
2010 . All rights reserved