Αρχική σελίδα | Επικοινωνία  
   
   
   
   
        
 
ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΣΤΗΘΟΥΣ
 

Οι μαστοί οι οποίοι αποτελούν τον μεγαλύτερο εξωκρινή αδένα του δέρματος θεωρήθηκαν αναπόσπαστο μέρος του γυναικείου κάλλους . Η τέχνη σε όλες τις εποχές , αναζήτησε και ύμνησε το κάλλος και το θεώρησε θείο δώρο . Τόσο η κλασική όσο και η σύγχρονη τέχνη θεώρησε τους μαστούς σαν τα πιό σπουδαία εκφραστικά στοιχεία του γυναικείου κάλλους με κλασικό πρότυπο την Αφροδίτη .Οι ποιητές τους ύμνησαν , οι ζωγράφοι τους αποθανάτισαν και οι γλύπτες τους σμίλεψαν στο μάρμαρο και στην πέτρα .


Όπως καταλαβαίνει κανείς το σχήμα , το μέγεθος και η σφριγιλότητα του μαστού , στοιχεία που συνδιαστήκαν με την γυναικεία ομορφία επιδρούν σημαντικά στον ψυχισμό της σύγχρονης γυναίκας . Οι αυξημένες πλέον απαιτήσεις των καιρών , η μεγαλύτερη διάρκεια της ενεργούς επαγγελματικής  και κοινωνικής δραστηριότητας κάνει ολοένα και περισσότερες γυναίκες να απαιτούν να αποκτήσουν την ομορφιά του στήθους που χάθηκε με την πάροδο του χρόνου και τις επιδράσεις διαφόρων παραγόντων ( ηλικία, εγκυμοσύνη , μεγάλο μέγεθος )

 

Ανατομική του μαστού


Αποτελείται από τον μαζικό αδένα,κύριο αδένα παραγωγής γάλακτος κατά την διάρκεια της λοχείας με αυξομειώσεις στο μέγεθος κατά την ήβη , εμμηνορυσία , εγκυμοσύνη , γαλουχία .Το μέγεθος του μαστού δεν εξαρτάται μόνο από το μαζικό αδένα αλλά και από λιπώδη ιστό ο οποίος σε ορισμένες περιστάσεις αποτελεί και το κυριότερο συστατικό . Οι μαστοί είναι καθηλωμένοι στην θέση τους τόσο με το δέρμα όσο και με τους συνδέσμους του Cooper που είναι προσεκβολές της απονεύρωσης του μείζονα θωρακικού μυός .

 

Αιτία που οδηγεί τις περισσότερες γυναίκες στην επέμβαση αυτή ?


Κύρια αιτία που οδηγεί τις γυναίκες στο πλαστικό χειρουργό  είναι η δυσμορφία που προκαλείται

  • Σωληνωτοί μαστοί
  • Απλαστία
  • Μικρομαστία
  • Χαλάρωση μαστών ( 1ου , 2ου ,3ου  βαθμού και ψευδόπτωση )
  • Ανισομαστία ( σύνδρομο Polland )

 

Αιτία αυξήσεως του μεγέθους - Χαλάρωση μαστών .


Η αυξητική στήθους αποτελεί την πιό συχνά ζητούμενη επέμβαση αισθητικής παρέμβασης από τον γυναικείο πληθυσμό Ευρώπης και Αμερικής .

Η επέμβαση της αυξητικής στήθους μπορεί να γίνει τόσο με τοπική αναισθησία όπως και με γενική νάρκωση πράγμα που προτιμάτε απο την πλειονότητα των Πλαστικών Χειρουργών .


Τα ενθέματα τα οποία τοποθετούνται κάτω από τον μαζικό αδένα διακρίνονται στα ενθέματα σιλικόνης και στα ενθέματα ορού . Αυτά αποτελούν τα ενθέματα ευρέως χρήσης τόσο στις Η.Π.Α όσο και στις χώρες της Ευρωπαικής κοινότητας .


Οι τομές προσπέλασης ποικίλουν και μπορεί να είναι με υπομαστιαία προσπέλαση , περιθηλαία  από τη μασχαλιαία κοιλότητα ή διομφαλικά .


Η αυξητική στήθους αποτελεί μιας μικρής βαρύτητας επέμβασης με εντυπωσιακά άμεσα αποτελέσματα τα οποία έχουν διάρκεια στο χρόνο . Φυσικά όπως σε  όλες  τις ιατρικές πράξεις θα πρέπει να υπάρχει σωστή συνεργασία ασθενούς και θεράποντα Ιατρού με σωστή εκτίμηση του περιστατικού πρίν, έτσι ώστε να γίνεται η σωστή επιλογή ενθέματος και θέση τοποθέτησης έτσι ώστε να φτάνει κανείς στο καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα που θα μπορούσε να επιτύχει .

 

Μετεγχειρητική παρακολούθηση


Η μετεγχειρητική παρακολούθηση περιλαμβάνει από λίγες ώρες μέχρι 1 βράδυ νοσηλεία και περίδεση του μαστού που διαρκεί 12 ώρες . Μετά της 12 ώρες επιτρέπεται το πλύσιμο του μαζικού αδένα και η τοποθέτηση κοινού ελαστικού αθλητικού στηθόδεσμου για τις επόμενες 3 εβδομάδες .

 

Τελικά σχόλια


Η αυξητική στήθους αποτελεί την κύρια αισθητική επέμβαση με εκπληκτικά άμεσα αποτελέσματα βελτιώνοντας την αυτοεκτίμηση και με την καλύτερη διατήρηση στο χρόνο του αποτελέσματος.

Στην Advanced Aesthetics χρησιμοποιούμε την τεχνολογία Laser και υπερήχων για γρηγορότερη ανάρρωση και καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα.

 

 

 

 

Dr. Ιωαννίδης Ανδρέας

Πλαστικός  Επανορθωτικός Χειρουργός

Επιστημονικός Διευθυντής

Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής

ADVANCED AESTHETICS

www.advancedaesthetics.gr-info@advancedaesthetics.gr

                                               

 

 

 

 
2010 Κλινική Λήδρα. All rights reserved