Αρχική σελίδα | Επικοινωνία  
   
   
   
   
        
 
Υποβοηθούμενες μέθοδοι αναπαραγωγής
 
 • Επεξεργασία σπέρματος για ενδομητριακή σπερματέγχυση (IUI)
 • Εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF)
 • Μικρογονιμοποίηση (ICSI)
 • Κατάψυξη εμβρύων με vιtrification (υαλινοποίηση)  ή slowfreezing (αργή κατάψυξη)
 • Κατάψυξη ωαρίων με vιtrification (υαλινοποίηση)  ή slowfreezing (αργή κατάψυξη)
 • Γονιμοποίηση ωαρίων και καλλιέργεια μέχρι βλαστοκύστης
 • Δωρεά σπέρματος
 • Δωρεά ωαρίων
 • Εξωσωματική γονιμοποίηση με Παρένθετη μητέρα
 • Υποβοηθούμενη εκκόλαψη
 • Προεμφυτευτική γενετική διάγνωση (PGD)
 
2010 Κλινική Λήδρα. All rights reserved