Αρχική σελίδα | Επικοινωνία  
   
   
   
   
        
 
Προφίλ Κλινικής
 

Την Πρότυπο Μαιευτική Γυναικολογική κλινική «ΛΗΔΡΑ» ακολουθεί ιστορία 40 ετών. Καθ΄ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της υπήρξε πρωτοπόρος στις  εκάστοτε επιστημονικές εξελίξεις.
Χαρακτηριστικά στην κλινική επιτεύχθηκε με την εφαρμογή της εξωσωματικής γονιμοποίησης - από τον  πρωτοπόρο Ιατρό Δρ. Τακη Γεωργίου- η γέννηση του πρώτου παιδιού καθώς και τα πρώτα τετράδυμα της Κύπρου.

Το 2007 η κλινική επεκτάθηκε κτιριακά, ανακαινίστηκε ριζικά και εκσυγχρονίσθηκε πλήρως ο ιατρικός εξοπλισμός της.  Όλοι οι χώροι χαρακτηρίζονται για την υψηλή αισθητική και λειτουργικότητα τους.

 
Πρόκειται για μια σύγχρονη μονάδα με συνολικά τριάντα πέντε (35) άτομα ανθρώπινο δυναμικό, η οποία συμβαδίζει με την σύγχρονη Ευρωπαϊκή φιλοσοφία για δημιουργία μικρών και φιλικών προς τους ασθενείς μονάδων,  ενώ παράλληλα διακρίνεται για τη δυναμικότητα και την επιστημονική αρτιότητα του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού  καθώς και τον υπερσύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό της.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η Πρότυπος Κλινική «ΛΗΔΡΑ» είναι σε θέση να προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών τις οποίες χρειάζεται η σύγχρονη γυναίκα από την εφηβική και  αναπαραγωγική ηλικία μέχρι και την ώριμη ηλικία.

 

Λειτουργούν πέντε τμήματα:

1. Μαιευτικό τμήμα
2. Γυναικολογικό τμήμα
3. Κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και εξωσωματικής γονιμοποίησης «Λήδρα-Εμβρυογένεσις»
4. Τμήμα πλαστικής χειρουργικής
5. Υπηρεσία Συμβουλευτικής καθοδήγησης και Ψυχολογικής υποστήριξης

 

 

 

 
2010 Κλινική Λήδρα. All rights reserved